Gælder for annoncer til avis
Vi følger Branchens Standard og accepterer kun filer efter denne.

Spaltemål:
1 spalte: 41 mm.
2 spalter: 86 mm.
3 spalter: 131 mm.
4 spalter: 176 mm.
5 spalter: 221 mm.
6 spalter: 266 mm.

Billedopløsning:
For at sikre, at billederne bliver af optimal kvalitet ved avistryk, bør billederne være i min. 172dpi.

Farver:
Alle farver skal være i procesfaver (CMYK eller Grey scale). SPOT-, RGB-, LAB- og indexfarver er ikke tilladt. CMYK koncerteringer skal foretages akromatisk i henhold til anvisningerne i "4-farver i avisens verden/farvekatalog 1998" og på hjemmesiden Pressens Fællesindkøb.

Brug af skrifter/fonte:
Postscript skrifter (Type 1) er tilladt. Brugen af TrueType skrifter er ikke understøttet.

Skære- og pasmærker:
Der må ikke være skære- og pasmærker på annoncen. PDF'en skal leveres i annoncens færdige format, dog må hjørneprikker gerne forekomme.

Sidetal:
Kun én annonce pr. PDF-fil. Flere annoncer i samme dokument er ikke tilladt, da dette giver problemer ved registrering af materialet. Rotation: PDF-filen må ikke være roteret.

Navngivning af filer:
PDF-filerne skal altid navngives med .pdf i slutningen. Dette skal sikre, at Windows-baserede systemer altid åbner PDF-filerne i det korrekte program. På Macintosh maskiner er .pdf i slutningen af filnavnet ikke nødvendigt, men for at sikre ensartethed påføres .pdf i alle tilfælde. Det anbefales, at PDF-filerne alene navngives med A-Z_- og altså ikke /,. Navngiv f.eks. med bureauordrenummeret. Der må ikke benyttes annotations/noter i PDF-filen, og man kan ikke forvente, at eventuelle annotations vil blive læst.

Materiale:
Ekstra Bladet modtager kun færdigt materiale via Ritzaus Medienet (www.medienet.net) eller som PDF-fil på mail til materialer@eb.dk.  PDF-filer skal laves efter dagbladsbranchens standarder – PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale og Retningslinier for levering af annoncermateriale (Pressens Fællesindkøb).

Godtgørelser:
I henhold til "Aftale om annonceringsvilkår" indgået mellem DDF og DRRB yder Ekstra Bladet nogle godtgørelser. Ekstra Bladet yder 1% i godtgørelse for sikkerhedsstillelse og 1% i informationsgodtgørelse. Godtgørelsen beregnes af annoncens bruttopris efter fradag af alle ordrerelaterede- og storannoncørrabatter.

Reklamation:
Enhver reklamation skal ske straks. Er reklamationer over trykfejl og lignende ikke Ekstra Bladet i hænde senest 5 dage efter indrykning, kan de ikke senere gøres gældende over for Ekstra Bladet. Er reklamationer over regninger ikke Ekstra Bladet i hænde senest 8 dage efter fakturadato, kan sådanne reklamationer ikke senere gøres gældende over for Ekstra Bladet.Annoncer debiteres altid til den på indrykningsdagen gældende pris. Ekstra Bladets maksimale erstatningsansvar og annoncørens eneste beføjelse i tilfælde af fejl i en annonce (fejltryk, farvefejl, forkert størrelse o.lign.) eller fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning, som skyldes Ekstra Bladets forhold, udgør et afslag i annoncens indrykningspris og kan maksimalt udgøre annoncens indrykningspris og kun for indrykning i Ekstra Bladets egne publikationer.

Ekstra Bladet fraskriver sig herudover ethvert ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab samt følgeskader af enhver art. Ekstra Bladet er uden ansvar for fejl i annoncemateriale, modtaget fra trediemand efter aftale med ordregiver samt for fejl i annoncer indrykket i overensstemmelse med ordregivers bestilling.