Retningslinjer for annoncering på plakaten:

Annoncering på plakaten sidestilles med andre annoncer, forudsat nedenstående regler alle er overholdt.

Al annoncering på Ekstra Bladets spiseseddel skal godkendes af Ekstra Bladet.
Annonce materialet skal derfor sendes til Backofice.EBP@eb.dk
deadline som er 2 hverdage før udgivelsen.

Ekstra Bladet godtager ikke annoncer fra følgende brancher:
• Dagligvarekæder
• Politiske partier
• Fagforbund

Annonce format: 337 mm bred og 65 mm høj.

- Annonce skal stå midt på plakaten (dette kommer på helt automatisk og skal ikke være på annoncematerialet)
- Overskrifter må ikke være i sort
- Alle skrifttyper - overskrifter, brødtekst m.v. - skal fravige Ekstra Bladets og teksten må ikke tage udgangspunkt i et redaktionelt udtryk
- Ekstra Bladets røde farve må ikke benyttes i annoncen
- Layout må ikke kunne forveksles med Ekstra Bladet
- Ekstra Bladet’s pay-off’s må ikke benyttes i ordspil, fx ’Tør, hvor andre…’, ’Deadline hver femte minut’, ’Attitude siden…’, etc.
- Annoncørens logotype skal tydeligt fremgå som afsender for annoncen
- Tone i tone-baggrund må ikke forekomme - her menes en baggrund i samme farve eller nuance som skriftfarven, fx blå baggrund og en anden blå skriftfarve, eller sort/grå baggrund og sort skriftfarve