Download casen her


Display skaber markant effekt på konverteringen
Programmatic Display

Situation
GroupM og JP/Politikens Hus havde et ønske om at dokumentere sammenhængen mellem displayannoncering og konvertering.

Løsning
En kausalitetsanalyse har til formål at identificere en direkte årsagssammenhæng, i dette tilfælde med afsæt i tesen: Display bidrager til konvertering

Testimonial
"Display har i høj grad en effekt på konvertering, og hvor vi tidligere har været udfordret på at dokumentere det, kan vi nu tydeligt vise den kausale effekt af display. Det er et vigtigt redskab, der underbygger vores medierådgivning."

- Anders Kjærbøll. Digital Stategy Lead, GroupM Denmark 

For mere info kontakt r&i@eb.dk