Full screen
Velkommen på forsiden!

Med Ekstra Bladets spiseseddel er din kampagne synlig både i gadebilledet og in store.

Annonce format: 337 mm bred og 65 mm høj

Priser:
Dag Pris pr. dag
Hverdage 37.128 Dkr
Søndag og helligdage 42.697 Dkr

Specifications