Full screen
TV & KRYDS AVISEN er 48 sider tv-overblik og krydsord som udkommer hver mandag.

Det er et selvstændigt ugemagasin, der sælges uafhængigt af Ekstra Bladet.

Annonceformater:
Forside: 6x50
Side 3, 5, 7, 9 eller bagside: 6x365
Sponsorat under tv-sider: 6x75

Specifications