SÆRLIGE DEADLINES

Se deadlines for PÅSKE 2017 

Se deadlines for STORE BEDEDAG 2017

Se deadlines for KRISTI HIMMELFART 2017

Se deadlines for PINSE 2017

Standardformater

FORMAT I SPALTER X MM. FORMAT I MM. ANDET
6×75 266×75 Bund
6×365 266×365 Helside
6×180/200 266×180/200 Halvside
3×365 131×365 Halvside
12×365 546×365 Opslag

 

Se yderligere formater under print priser

Materialekrav

Billedopløsning: For at sikre, at billederne bliver af optimal kvalitet ved avistryk, bør billederne være i min. 172 dpi.

 

Farver: Alle farver skal være Procesfarver (CMYK eller Grey scale). SPOT-, RGB-,LAB- og Indexfarver er ikke tilladt. CMYK konverteringer skal foretages akromatisk i henhold til anvisningerne i ”4-farver i avisens verden/farvekatalog 1998” og på hjemmesiden: www.kankanikke.dk. Vi bruger ISOnewspaper24v4 som trykfarve i avisen.

 

Brug af skrifter/fonte: Postscript skrifter (Type 1) er tilladt. Brugen af TrueType skrifter er ikke understøttet.

 

Skære- og pasmærker: Der må ikke være skære- og pasmærker på annoncen. PDF´en skal leveres i annoncens færdige format, dog må hjørneprikker gerne forekomme.

 

Sidetal: Kun én annonce pr. PDF-fil. Flere annoncer i samme dokument er ikke tilladt, da dette giver problemer ved registrering af materialet. Rotation: PDF-filen må ikke være roteret.

 

Navngivning af filer: PDF-filerne skal altid navngives med .pdf i slutningen. Dette skal sikre, at Windows-baserede systemer altid åbner PDF-filerne i det korrekte program. På Macintosh maskiner er .pdf i slutningen af filnavnet ikke nødvendigt, men for at sikre ensartethed påføres .pdf i alle tilfælde.Det anbefales, at PDF-filerne alene navngives med A-Z_- og altså ikke /,. Navngiv f.eks. med bureauordrenummeret. Der må ikke benyttes annotations/noter i PDF-filen, og man kan ikke forvente, at eventuelle annotations vil blive læst.

 

Materiale: Ekstra Bladet modtager kun færdigt materiale via Ritzaus Medienet (www.medienet.net.) eller som PDF-fil på mail backoffice.ebp@eb.dk. PDF-filer skal laves efter dagbladsbranchens standarder – PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale og Retningslinier for levering af annoncermateriale (www.kankanikke.dk)

 

Godtgørelser: I henhold til “Aftale om Annonceringsvilkår” indgået mellem DDF og DRRB yder Ekstra Bladet nogle godtgørelser. Ekstra Bladet yder 1% i godtgørelse for sikkerhedsstillelse og 1% i informationsgodtgørelse. Godtgørelsen beregnes af annoncens bruttopris efter fradrag af alle ordrerelaterede- og storannoncørrabatter.

 

Reklamation: Enhver reklamation skal ske straks. Er reklamationer over trykfejl og lignende ikke Ekstra Bladet i hænde senest 5 dage efter indrykning, kan de ikke senere gøres gældende over for Ekstra Bladet. Er reklamationer over regninger ikke Ekstra Bladet i hænde senest 8 dage efter fakturadato, kan sådanne reklamationer ikke senere gøres gældende over for Ekstra Bladet.

Annoncer debiteres altid til den på indrykningsdagen gældende pris. Ekstra Bladets maksimale erstatningsansvar og annoncørens eneste beføjelse i tilfælde af fejl i en annonce (fejltryk, farvefejl, forkert størrelse o.lign.) eller fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning, som skyldes Ekstra Bladets forhold, udgør et afslag i annoncens indrykningspris og kan maksimalt udgøre annoncens indrykningspris og kun for indrykning i Ekstra Bladets egne publikationer.

 

Ekstra Bladet fraskriver sig herudover ethvert ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab samt følgeskader af enhver art. Ekstra Bladet er uden ansvar for fejl i annoncemateriale, modtaget fra trediemand efter aftale med ordregiver samt for fejl i annoncer indrykket i overensstemmelse med ordregivers bestilling.

 GENERELLE DEADLINES

UDGIVELSESDAG SEKTION ORDRE FÆRDIGT MATERIALE
Mandag 1. sektion + 2. sektion – Sport Fredag kl. 14 Fredag kl. 14
Tirsdag 1. sektion + 2. sektion – Sport Mandag kl. 13 Mandag kl. 13
Onsdag 1. sektion + 2. sektion – Sport Tirsdag kl. 13 Tirsdag kl. 13
Torsdag 1. sektion + 2. sektion – Sport Onsdag kl. 13 Onsdag kl. 13
Fredag 1. sektion – Sport Torsdag kl. 13 Torsdag kl. 13
Lørdag 1. sektion Fredag kl. 12 Fredag kl. 12
2. sektion – Ferie (samt ferie tema/tillæg) Torsdag kl. 14 Fredag kl. 12
3. sektion – Sport Fredag kl. 12 Fredag kl. 12
4. sektion – EKSTRA Onsdag kl. 9 Onsdag kl. 15
 Søndag  1. sektion Fredag kl. 13 Fredag kl. 13
 1. sektion – Biler Torsdag kl. 14 Fredag kl. 12
 2. sektion – Sport Fredag kl. 13 Fredag kl. 13
 3. sektion – EKSTRA Onsdag kl. 9 Onsdag kl. 15

 

Ved skæve helligdage er der ændrede deadlines. For information herom samt andre spørgsmål kontakt:

Aviskoordinator – Lisbeth Ginderskov, tlf.: 3347 2945, lgi@eb.dk