Garanteret tid

Garanteret tid 2017-10-19T08:46:04+00:00

GARANTERET TID

Køb engageret og garanteret tid med din målgruppe.

Garanteret Tid er JP/Politikens Hus’ nyeste digitale annoncetiltag, der garanterer dig tid med din målgruppe.

 

Se filmene herunder om Garanteret tid

Se hvordan garanteret tid virker

Se mere på hjemmesiden om www.garanterettid.dk