Datapolitik

//Datapolitik
Datapolitik 2017-12-14T13:29:05+00:00

DATAPOLITIK FOR ANNONCØRER HOS JP/POLITIKENS HUS

FORMÅL OG RAMME

Formålet med denne politik er er at regulere indsamlingen og brugen af ​​data fra digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus i annoncesammenhæng. Aftalen gælder for alle aktiviteter i forbindelse med placering af annoncer hos JP/Politikens Hus af annoncører, bureauer, tradingdesks eller anden tredjepart.

Når du som annoncør køber en annoncer hos JP/Politikens Hus er du ansvarlig for at overholde samt sikre i god tro, at dine relevante datterselskaber, kunder og/eller tjenesteudbydere overholder følgende vilkår og betingelser.

Koncernen har mulighed for at afvige fra datapolitikken og kan indgå specifikke aftaler på ad hoc basis eksempelvis datadelingsaftaler.

DEFINITIONER

 • “Performance data” indeholder data indsamlet under leveringen af ​​en annonce, der vedrører udførelsen eller resultatet af annoncer, der vises på digitale tjenester ejet  af JP/Politikens Hus, såsom antal visninger, klik på annoncer, konverteringer, assisteret trafik eller post-konvertering analyser
 • “Personlige data” indeholder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person som defineret af EU persondataforordning 2016/679 af 27. april 2016
 • “JPPOL data” indeholder alle dataelementer eller segmenter, der stammer fra eller leveres af JP/Politikens Hus
 • “JPPOL bruger” betyder slutbruger af enhver digital tjeneste ejet af JP/Politikens Hus

GENERELLE BESTEMMELSER

JPPOL data og/eller data relateret til JPPOL brugere må udelukkende bruges med annonceformål på platforme ejet af JP/Politikens Hus. Det er ikke tilladt at indsamle, bruge, overføre eller på anden måde behandle sådanne oplysninger medmindre det er tilladt af disse vilkår. Enhver enhed involveret i dataindsamling eller involveret som naturligt led i reklameaktiviteter på JP/Politikens Hus skal overholde relevante retslige forpligtelser samt give klar, meningsfuld og tilgængelig information på deres egen hjemmeside, der beskriver deres dataindsamling og brug i praksis (fx igennem egen privatlivspolitik ).

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 • Ved annoncering på JP/Politikens Hus medier må JPPOL brugers personlige data hverken indsamles, videregives eller på anden måde behandles, medmindre:
  • brugeren udtrykkeligt har afgivet personoplysninger efter eget frivillige valg (fx ved at udfylde en kontaktformular), og
  • den organisation, der indsamler data klart er tydeligt anførti annoncen.
 • IP-adresser opsamlet og brugt til geografisk målretning eller rapportering skal anonymiseres, så snart det er teknisk muligt i løbet af dataindsamlingsprocessen.

SEGMENTERING, PROFILERING OG TRACKING

 • Performance data må udelukkende indsamles og behandles med det formål at sammenligne, analysere og forbedre performance eller resultat af reklameaktiviteter.
 • Det er ikke tilladt at skabe, forbedre eller genbruge profiler, segmenter eller interessebaserede kategorier forbundet med eller relateret til
  • enhver JPPOL bruger som sådan,
  • enhver JPPOL brugers aktivitet på en digital tjeneste  ejet af JP/Politikens Hus,
  • enhver JPPOL data

TARGETING

 • JPPOL data må udelukkende anvendes med henblik på annoncering på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus. Det er ikke tilladt at målrette eller genfinde JPPOL brugere på andre applikationer eller tjenester.

BRUG AF UNIK IDENTIFIKATION

Det er ikke tilladt at koble unikke identifikationer (ID’er) med nogen JPPOL bruger eller JPPOL data, ligesom det ikke er tilladt at bruge eller dele data, som vil gøre en sådan kobling mulig, medmindre performance data er afhængig af indsamling og behandling af den unikke identifikation.

 

DATAOVERFØRSEL OG TREDJEPART

 • Det er ikke tilladt at distribuere JPPOL data til tredjepart, herunder adexchanges, dataindsamlings platforme eller andre systemer til andre formål end at afvikle annoncer og muliggøre databehandling som tilladt i denne aftale.
 • Tredjeparter, der er brugt som en del af reklameaktiviteter på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus skal være behørigt informeret om denne aftale
 • JP/Politikens Hus skal informeres om tredjeparter, der er omfattet af denne politik.

OVERTRÆDELSE

Enhver overtrædelse af denne datapolitik indebærer en væsentlig misligholdelse af forretningsbetingelserne mellem annoncøren/agent og JP/Politikens Hus. Ved væsentlig misligholdelse har JP/Politikens Hus ret til at opsige samarbejdet med øjebliklig virkning samt gøre brug af dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser. JP/Politikens Hus kan også suspendere eller opsige et samarbejde med en annoncør/agent  ved begrundet mistanke om overtrædelse indtil sagen anses løst ved JP/Politikens Hus.